Uroginekologia. Metody leczenia operacyjnego.

187 

Uroginekologia. Metody leczenia operacyjnego. Prof. KAAFM dr n. med. Paweł Szymanowski

Co operować, kiedy operować, jak operować. Treść książki w prosty sposób uczy i przypomina.

 1. Rodzaje defektów w obrębie dna miednicy.
 2. Badanie uroginekologiczne.
 3. Operacyjne metody naprawcze defektów poziomu I (uszkodzeń apikalnych).
 4. Operacyjne metody naprawcze defektów kompartmentu przedniego na poziomie II.
 5. Operacyjne metody naprawcze defektów kompartmentu tylnego na poziomie II.
 6. Operacyjne metody naprawcze enterocele.
 7. Operacyjne metody naprawcze defektów kompartmentu przedniego na poziomie III.
 8. Operacyjne leczenie parć naglących i pęcherza nadaktywnego.
 9. Operacyjne metody naprawcze defektów kompartmentu tylnego na poziomie III.
  10. Unikanie i zaopatrywanie powikłań podczas operacji uroginekologicznych.
 10. Zalecenia pooperacyjne.
 11. Aspekty prawne w uroginekologii.