Autorzy

prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga

Od 1994 roku pracuje w Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Obecnie zastępca kierownika Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz kierownik Centrum Diagnostyki Prenatalnej Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. W latach 2011-2019 przewodniczący Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. 

prof. dr hab. n. med. Robert Jach

Konsultant wojewódzki w zakresie endokrynologii ginekologicznej. Odbył cztery staże naukowo-kliniczne w Stanach Zjednoczonych. Trzy z nich na Columbia University w Nowym Jorku w USA (2002, 2008 i 2010 rok) oraz w University of California Irvine w USA  (2011 rok). Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, prezes Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy oraz członek Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Dr Jach posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, poparte nie tylko samą praktyką, ale także licznymi kursami i szkoleniami.

prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk

Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie. Od 2004 roku jest kierownikiem Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej CSK MSWiA w Warszawie. Od roku 2010 kierownik Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Jest specjalistą z zakresu ginekologii i położnictwa, ginekologii onkologicznej, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości oraz perinatologii. W latach 1998–1999 i 1994–1996 przebywał na Uniwersytecie Kalifornijskim (UCLA) w Los Angeles jako visiting profesor w ramach Ernst Schering Scholarship (Berlin, Niemcy) oraz Kościuszko Foundation Scholarship (Nowy Jork, USA). 

dr n. med. Magdalena Krzyczkowska-Sendrakowska

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego (tytuł magistra chemii) oraz Wydziału Lekarskiego UJ CM. Jest doktorem nauk medycznych i specjalistą w zakresie ginekologii i położnictwa oraz endokrynologii. Ukończyła Międzynarodowy Kurs z Medycyny Przeciwstarzeniowej organizowany przez Światowe Towarzystwo Medycyny Przeciwstarzeniowej (WOSAAM) w Paryżu. Od 2003 r. związana jest zawodowo z Kliniką Endokrynologii Ginekologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie — Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej. 

prof. dr hab.n. med.Marcin Jóźwik

Lekarz specjalizujący się w zakresie uroginekologii, onkologii ginekologicznej oraz ginekologii operacyjnej i endoskopowej, profesor nauk medycznych, kierownik Katedry Ginekologii i Położnictwa Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie(od 2014). Członek polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych:Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, niemieckiego Towarzystwa Endoskopii Ginekologicznej oraz niemieckiego Towarzystwa Uroginekologii i Plastycznej Rekonstrukcji Dna Miednicy. Współzałożyciel i pierwszy prezes (2014-2017) Polskiego Towarzystwa Uroginekologicnzego.

dr n. med. Małgorzata Bińkowska

Specjalista w dziedzinie położnictwa, ginekologii i endokrynologii. Doktor nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu w Rzymie „La Sapienza”. Zastępca Kierownika I Kliniki Ginekologii i Położnictwa CMKP oraz ordynator Oddziału Patologii Ciąży w Szpitalu im. Orłowskiego przy ul. Czerniakowskiej. Prowadziła Oddział Patologii Ciąży w Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP w Szpitalu Bielańskim. Jest członkiem elitarnego Endocrine Society, International Menopause Society oraz European Society of Contraception. Szczególnie zainteresowana w leczeniu zaburzeń miesiączkowania i hirsutyzmu, prowadzenia ciąży, nowoczesnej antykoncepcji i hormonalna terapii zastępczej, medycyną anti-aging.

dr n. med. Grzegorz Głąb

Specjalista ginekolog-położnik, który w swojej pracy zawodowej koncentruje się przede wszystkim na ginekologii onkologicznej, patologiami szyjki macicy, diagnostyką i leczeniem zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz cytodiagnostyką kontrastowo-fazową, której jest pionierem w Polsce. Jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej oraz uczniem profesora Giovanni Miniello. Współtworzy Centrum Diagnostyki Ginekologiczno-Położniczej w Opolu. Jest wykładowcą akademickim.