Uroginekologia

Nowość! Jedyna taka pozycja na polskim rynku
Uroginekologia

 

 

slaider 475 280

 

 

 

 

Echokardiograficzne badanie przezprzełykowe (TEE) stało się powszechne, gdy zminiaturyzowaną głowicę echokardiograficzną można było zamocować na końcówce gastroskopu. Na początku lat 80-tych ubiegłego wieku używano głowic jednopłaszczyznowych, które pozwalały badać serce w płaszczyźnie poprzecznej. Wprowadzone w następnej dekadzie głowice dwupłaszczyznowe, umożliwiały obrazowanie serca w płaszczyźnie poprzecznej i podłużnej. W drugiej połowie lat 90-tych pojawiły się głowice wielopłaszczyznowe z płynną regulacją kąta płaszczyzny przekrojów od 0 do 180 stopni. Współcześnie używane głowice wielopłaszczyznowe pozwalają na obrazowanie serca i aorty piersiowej w prezentacji jednowymiarowej, dwuwymiarowej, z zastosowaniem wszystkich technik doplerowskich, łącznie z doplerem tkankowym. Na etapie badań klinicznych znajdują się głowice przezprzełykowe, którymi można wykonywać badanie w prezentacji trójwymiarowej  w czasie rzeczywistym.

 

Badanie przezklatkowe  i przezprzełykowe należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Badanie przezprzełykowe należy wykonać, gdy istnieje uzasadniona potrzeba uwidocznienia struktur słabo widocznych lub niewidocznych w badaniu przeklatkowym. Ostateczną decyzję o przeprowadzeniu badania podejmuje kardiolog, który je wykonuje.

Badanie echokardiograficzne przezprzełykowe jest procedurą półinwazyjną, powinno być wykonywane przez doświadczonego echokardiografistę kardiologa, który potrafi, w krótkim czasie, znaleźć odpowiedź na pytania zawarte w skierowaniu chorego na badanie.

Akredytację Europejskiego Stowarzyszenia Echokardiograficznego i Europejskiego Stowarzyszenia Anestezjologów Kardiochirurgicznych w zakresie wykonywania badań przezprzełykowych można uzyskać po zdaniu egzaminu testowego wraz z interpretacją obrazów i po przedstawieniu dokumentacji 125 samodzielnie wykonanych badań przezprzełykowych. Akredytacja jest udzielana na okres 5 lat. Przedłużenie akredytacji wymaga udokumentowania stałej aktywności w zakresie wykonywania badań przezprzełykowych.

 

 button zamow

Cena książki 99 zł
Koszty pakowania i transportu 15 zł

Echokardiografia przezprzełykowa –wybrane zagadnienia cz I - Kierownictwo Naukowe Prof. Andrzej Szyszka.

Autorzy:

Prof.  Wojciech Kosmala ( Wrocław)

Dr Dankowski (Poznań)

Dr Marcin Fijałkowski (Gdańsk)

Dr Andrzej Koprowski ( Gdańsk)

Dr Rafał Gałąska  ( Gdańsk)

Spis treści

 • Wstęp Prof. Andrzej Szyszka
 • Głowica przezprzełykowa
 • Rodzaje
 • Budowa
 • Sprawdzanie głowicy
 • Mycie, dezynfekcja, przechowywanie
 • Optymalizacja obrazu echokardiograficznego w czasie badania przezprzełykowego
 • Pacjent
 • Przygotowanie pacjenta do badania
 • Zalecenia po badaniu
 • Wskazania i przeciwwskazania do badania przezprzełykowego
 • Badanie
 • Wprowadzanie głowicy
 • Manewrowanie głowicą
 • Usuwanie głowicy
 • Wynik badania
 • Archiwizacja badań
 • Opis badania
 • Podstawowe projekcje badania przezprzełykowego –dr Rafał Gałąska, dr Marcin Fijałkowski , dr Andrzej Koprowski
 • Projekcje przezprzełykowe
 • Projekcje przezżołądkowe
 • Projekcje aortalne
 • Główne problemy kliniczne, w których wykonuje się badanie przezprzełykowe

Komunikacja międzyprzedsionkowa – Prof. Wojciech Kosmala

 • Ubytki Między przedsionkowe
 • Ubytek, nieprawidłowy spływ żył płucnych?
 • Przetrwały otwór owalny
 • Dysfunkcja protezy zastawkowej Dr Marcin Fijałkowski
 • Infekcyjne zapalenia wsierdzia – dr Andrzej Koprowski, Marcin Fijałkowski, Rafał Gałąska
 • Choroby aorty – Niedomykalność Aortalna

Wady zastawkowe

 

 Pobierz Rozdział V  "Ocena protez zastawkowych serca"

button zamow

Cena książki 99 zł
Koszty pakowania i transportu 15 zł