Stona główna

serce
Echokompendium
powstało by zaspokoić coraz większe zapotrzebowanie na profesjonalnie zorganizowane i stojące na najwyższym poziomie merytorycznym kursy i szkolenia z zakresu ultrasonografii i echokardiografii.

 
Każdy z organizowanych przez nas kursów  i szkoleń posiada przyznawane przez Komisję Kształcenia Izby Lekarskiej punkty edukacyjne. Uczestnicy naszych kursów otrzymują certyfikaty ukończenia kursu, które posiadają odrębnie określoną wartość punktów edukacyjnych Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.